CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Cererea de reexaminare a fost promovata de Presedintele Romaniei avand in vedere contradictiile legislative privind incompatibilitatile primarilor si a presedintilor de consilii judetene.

Motivele cererii le redam in continuare asa cum apar ele pe siteul Administratiei Prezidentiale http://presidency.ro :

„Prin legea aflată la promulgare, primarilor și președinților consiliilor județene li se acordă calitatea de reprezentanți ai comunelor, ai orașelor, respectivani, ai municipiilor și județelor, în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de utilități publice. Totodată, potrivit noii legi, primarii și președinții consiliilor județene își pot delega, prin dispoziție, calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociației.

Conform legislației în vigoare (Art. 37 și 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001), persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităților administrativ-teritoriale în asemenea asociații sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean în condițiile respectării regimului incompatibilităților și al conflictului de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Considerăm că adoptarea acestui act normativ nu este oportună deoarece participarea primarilor și a președinților consiliilor județene în organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se justifică în mod obiectiv. Mai mult, soluția legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la eludarea regimului incompatibilităților.

Practic, ca efect al noului text de lege, Agenția Națională de Integritate nu va mai putea constata incompatibilitatea primarilor şi a președinților consiliilor județene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociații. Considerăm că o asemenea opţiune a legiuitorului diminuează activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate și vine în contradicție cu recomandările cuprinse în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare din anii 2013 și 2014 prin care se are în vedere consolidarea măsurilor anticorupție și de asigurare a integrității.

În contextul necesității combaterii corupţiei şi asigurării transparenţei şi a integrităţii în sectorul public, apreciem că se impune menținerea acestei incompatibilități între calitatea de primar sau președinte al consiliului județean și aceea de reprezentant al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de utilități publice pentru a se evita suprapunerea intereselor colectivităților locale cu cele personale. Este evident că noul text de lege este de natură să pună în discuţie imparţialitatea și obiectivitatea primarilor și a președinților consiliilor județene, creând premisele unui conflict de interese.

Pe de altă parte, considerăm necesar să se creeze un cadru juridic corelat cu celelalte acte normative în materie şi adecvat asigurării integrităţii în sectorul public. Astfel, trebuie evitate de către legiuitor paralelismele legislative, cerință impusă de normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Avem în vedere faptul că, prin legea aflată la promulgare, se modifică Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, însă nu se face nicio trimitere la actul normativ ale cărui dispoziții sunt afectate, respectiv prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Apreciem că această modalitate de reglementare este de natură să creeze instabilitate legislativă și texte de lege echivoce.

Luând în considerare competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea legii trimisă la promulgare, în sensul respingerii sale”.

SURSA: presidency.ro

Tag-uri:, , , , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: