TERMENUL ȘI MODALITATEA ATACĂRII UNUI ACT ADMINISTRATIV

Persoanele care se simt nedreptățite din cauza unui act administrativ (putând fi vorba de acte precum o autorizație de construire în favoarea altcuiva sau de un act administrativ prin care se stabilesc anumite limite de circulație într-un oraș) pot să ceară anularea acestuia în instanță. Însă, cât timp au astfel de persoane la dispoziție și unde trebuie să introducă cererea respectivă? Continuă lectura

Reclame

CONTESTAȚIA LA EXECUTARE ÎN 2019

Executarea silită pentru datorii restante la bănci, furnizori, persoane fizice sau juridice cu care am încheiat diverse contracte ș.a.m.d. (mai puțin când Fiscul e cel căruia îi datorăm bani) se face conform Codului de procedură civilă. Creditorul face o cerere de executare silită, are sau obține un titlu executoriu, datornicul trebuie aproape întotdeauna somat și i se dă posibilitatea să facă contestații la măsurile de executare. Continuă lectura

PUBLICITATEA ÎNȘELĂTOARE ȘI COMPARATIVĂ. CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE PRACTICILE COMERCIALE ÎNȘELĂTOARE?

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (republicată în M.Of. nr. 454/2013), atunci când se referă la publicitatea înşelătoare o defineşte ca fiind publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent. Continuă lectura

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Continuă lectura

CÂND NU SE APLICĂ REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”) are o aplicabilitate foarte largă, ceea ce este pe deplin explicabil prin importanța pe care legiuitorul european o acordă protejării drepturilor fundamentale ale omului. Continuă lectura

EXECUTĂRI SILITE CREDITE BANCARE 2019

Clienții care au acumulat restanțe la credite trebuie să își ia măsuri preventive pentru a evita pe cât posibil executarea silită. Este important ca împrumutatul să ia legătura cu banca cât mai rapid și să nu aștepte acumularea unor restanțe pe o perioadă lungă de timp.

Continuă lectura

DIVORȚ ȘI SEPARARE LEGALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Motivele pentru care puteți introduce cererea de divorț sau de separare legală și procedurile aferente sunt stabilite în legislațiile naționale ale țărilor din UE. Normele sunt foarte diferite de la o țară la alta. Continuă lectura