Condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presă prin care reaminteşte contribuabililor condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.TVA 1

În temeiul art.153 alin.(9) lit c) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal una din următoarele fapte:

– infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

– atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

În aceste cazuri, anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi înregistrările efectuate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi Registrul operatorilor intracomunitari, în măsura în care persoanele sunt înscrise în aceste registre.

De asemenea, începând cu data de 1 februarie 2013 (data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale) a fost introdusă obligaţia persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari de a depune la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori, precum şi al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii (cu excepţia societăţilor pe acţiuni), în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor/asociaţilor.

Persoanele impozabile care nu respectă această obligaţie sunt radiate, din oficiu, de organul fiscal competent, din Registrul operatorilor intracomunitari.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: legestart.ro

Tag-uri:, , , , , ,

2 gânduri despre „Condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

  1. […] voturi de plenul Senatului, are ca obiectiv includerea cheltuielilor neeligibile, respectiv taxe, impozite şi alte costuri, aferente Proiectului de modernizare a metroului, percepute pe teritoriul […]

  2. […] reguli se aplică începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: