Acte necesare pentru divorț

 1. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ – ORIGINAL

Cererea  de chemare în judecată trebuie să respecte regulile Noului Cod de Procedură Civilă, prevăzute la art 194 și următoarele, și trebuie să cuprindă:

-numele părților (reclamant și pârât), domiciliul procedural al acestora (unde vor fi comunicate actele de către Judecătorie), CNP (pentru ambele părți – se regăsește în Certificatul de Căsătorie). Dacă există copii minori, obligatoriu va fi introdusă în cauza Autoritatea Tutelară de pe lângă Primăria unde părțile au avut ultimul domiciliu comun și, dacă minorul/minorii domiciliază în altă parte, se va cita și Autoritatea Tutelară de pe lângă Primăria respectivă pentru efectuarea anchetei sociale;

acte necesare divort

-obiectul cererii – desfacerea căsătoriei, revenirea sau păstrarea numelui, stabilire domiciliu minori, exercitarea autorității părintești, pensie întreținere, stabilirea culpei;

-arătarea motivelor de fapt pe care se întemeiază cererea – părăsire domiciliu, neglijență, violentă, alcoolism, neînțelegeri iremediabile etc.;

-arătarea probelor pentru dovedirea acțiunii – înscrisuri, martori (cu arătarea numelui și domiciliului), interogatoriu, anchetă socială (dacă e cazul);

-arătarea motivelor de drept – articolele din Noul Cod Civil pe care se întemeiază cererea, în funcție de fiecare capăt de cerere (obiectul cererii);

-data și semnătura în original.

Dacă există repezentare juridică (prin avocat sau procurator cu procură specială de divorț) se va atașa delegația sau procura specială în original.

 2. TAXA DE TIMBRU

Divorț prin acord – 200 lei

Divorț  cu/fără copii– 100 lei

Divorț din cauza stării precare de sănătate a pârâtului – 50 lei

Prestația compensatorie între soți – 50 lei

 3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – COPIE

La cererea de chemare în judecată se va alătura o copie a certificatului de căsătorie.

 4. CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL/COPII MINORI – COPIE

Dacă există copii minori, se vor atașa copii certificate conform cu originalul de pe certificatele de naștere ale acestora. Dacă reclamantul nu se află în posesia copiilor respective, acesta se poate adresa Primăriei unde a fost înregistrată nașterea pentru eliberarea unui duplicat sau poate cere instanței să pună în vedere pârâtului să depună aceste copii la dosar.

 5. ADEVERINȚĂ VENIT – ORIGINAL

În cazul în care există copii minori, atât reclamantul cât și pârâtul sunt obligați să depună adeverințe de venit pe ultimele 6 luni pentru stabilirea pensiei de întreținere.

 6. CI RECLAMANT ȘI PÂRÂT – COPIE

Nu este obligatorie prezentarea copiei de pe CI al pârâtului decât în situația în care divorțul se face de comun acord.

 7. PROCES VERBAL DE INFORMARE MEDIERE – LA MEDIATOR SAU AVOCAT (DACĂ ESTE CAZUL)

Noul Cod de Procedură Civilă prevede ca, începând cu anul 2013, părțile să prezinte Proces Verbal de informare asupra medierii. Acesta poate fi încheiat de orice mediator sau avocat la care se prezintă reclamantul sau părțile împreună. Mediatorul sau avocatul informează partea/părțile asupra simplificării procedurilor în instanță prin mediere și asupa beneficiilor medierii în conflictele dintre părți.

 8. ALTE ACTE – COPIE

În cazul în care reclamantul deține și alte acte la care face referire în acțiunea principală, acestea de vor depune în copie la dosar.

Tag-uri:,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: