De la 1 ianuarie 2013 actele notariale se vor întocmi într-un unic exemplar, ce va fi păstrat la sediul notarului. Părțile vor primi doar duplicate. Măsura urmărește să limiteze posibilitatea falsificării

Începând cu 1 ianuarie 2013 va intra în vigoare Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 care va marca însemnate schimbări în activitatea notarială. În cele ce urmează ne vom referi doar la una şi anume la cerința ca actul autentic să fie întocmit într-un singur exemplar original.
acte notar
În prezent art. 65 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995 republicată prevede că actul autentic poate fi întocmit în numărul de exemplare cerut de părţi, plus unul care rămâne în arhiva biroului notarial; între exemplarele originale se includ şi cele trimise de notarul public din oficiu, în scop de publicitate imobiliară sau mobiliară precum şi pentru realizarea efectului constitutiv a anumitor acte notariale (de ex: în cazul recunoaşterii voluntare a filiaţiei). Fiecare exemplar original trebuie să fie semnat de toate părţile şi după caz, de alte persoane prevăzute de lege precum şi de notarul public.

Potrivit art. 64 alin.1 din noul act normativ, în viitor actele autentice notariale se vor întocmi într-un singur exemplar original, care se va păstra în arhiva notarului public; doar acesta trebuie să fie semnat de părţi şi după caz, de alte persoane prevăzute de lege. Părţile vor primi un duplicat de pe actul original, purtând doar semnătura notarului şi sigiliul biroului notarial, în locul semnăturilor acestora numele lor fiind dactilografiat. Duplicatul înscrisului autentic notarial va avea aceeaşi forţă probantă ca şi originalul actului.

Prin încheierea actelor notariale într-un singur exemplar original, în primul rând se va reduce şi poate chiar elimina posibilitatea falsificării înscrisurilor notariale ce poartă semnăturile părţilor şi care, până la sfârşitul acestui an, vor fi eliberate, în continuare acestora.

Pentru îndeplinirea obligaţiei de comunicare a actelor autentice notariale către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, oficiile de stare civilă, direcţiile de taxe şi impozite etc, se vor folosi tot duplicate. Toate duplicatele eliberate în ziua autentificării actului sunt scutite de plata oricărui onorariu suplimentar.

Prin folosirea acestei proceduri, se va elimina în al doilea rând dificultatea care apare în cazul rectificării sau îndreptării unei erori materiale ori completării unei omisiuni vădite – cea a prezentării tuturor exemplarelor originale eliberate părţilor (art. 54 din Legea nr.36/1995), pe care acestea fie le pierd fie le depun la diverse autorităţi, astfel că nu le mai pot prezenta notarului.

Noua procedură de rectificare va avea în vedere numai exemplarul original rămas în arhiva notarului ceea ce va implica mai puţin efort din partea beneficiarilor serviciilor notariale precum şi diminuarea costurilor.

De altfel, procedura încheierii actului notarial autentic într-un singur exemplar nu este originală, ci o întâlnim în ţări cu veche tradiţie în domeniul notarial, cum sunt Franța, Belgia. Este cunoscut faptul că Franţa reprezintă un reper în domeniul dreptului civil dar şi în privinţa legislaţiei notariale, la care notariatul român se raportează constant.

În dreptul francez, la minute de l’acte (minuta) reprezintă singurul exemplar original al oricărui act autentic indiferent că este hotărâre judecătorească sau act notarial şi se conservă în mod obligatoriu de către autoritatea emitentă: grefa instanţei în cazul hotărârilor judecătoreşti sau arhiva biroului notarial, în cazul actului notarial. Notarul emite copii legalizate după actul original.

De altfel, această regulă – a existenţei unui singur original al actului autentic notarial a făcut posibilă recenta modificare legislativă din Franţa, constând în emiterea actului autentic în formă electronică, a cărui „minuta” (redată exclusiv în format electronic) este păstrată în „le minutier central” – registrul central electronic naţional ţinut de notariatul francez, care cuprinde toate actele autentice emise în format electronic.

Implementarea unor prevederi similare în legislaţia noastră va creea premizele înfiinţării unor arhive digitale care vor permite gestionarea în condiţii de maximă securitate a actelor originale şi un acces mai facil la baza de date conservată în această formă.

SURSĂ: luju.ro

Tag-uri:, , , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: