Arhive pe etichete: orc

Câte firme au fost suspendate sau radiate la începutul lui 2013?

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a publicat, recent, câteva date statistice referitoare la cererile de suspendare temporară a activităţii, dizolvare, radiere a firmelor intrate sub incidenţa Legii nr. 85/2006 în perioada 1-31 ianuarie 2013 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012.firme radiate

Conform datelor ONRC, publicate pe adresa proprie de internet, în prima lună a anului 2013 s-a înregistrat un număr de 2.686 suspendări de activitate. Prin comparaţie, în ianuarie 2012 s-a înregistrat un număr de 1.906 suspendări de activitate la nivelul întregii ţări, ceea ce înseamnă că începutul acestui an a adus o creştere de peste 40% la acest capitol.

În ceea ce priveşte dizolvările, acestea au crescut cu 100% faţă de anul 2012. Astfel, în ianuarie 2013 aproape 2000 de firme au fost dizolvate, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului trecut s-a înregistrat un număr de 949 dizolvări la nivelul întregii ţări.

În schimb, radierile au crescut cu doar 2% faţă de 2012. ONRC arată că în 2013 au fost puţin 7600 radieri, faţă de 7.500, cât au fost în 2012.

La capitolul insolvenţe, anul 2013 a început mai bine, întrucât s-a înregistrat o scădere de aproape 4,3%. Concret, dacă în ianuarie 2012, un număr de 1.474 firme au intrat în insolventă, în prima lună a anului 2013 s-a înregistrat un număr de 1.411 insolvenţe.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSĂ: avocatnet.ro

Obținerea certificatului de conformitate pentru transportul mărfurilor periculoase

În Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 2737/20marfuri periculoase12 al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase.

În cadrul actului normativ se arată:

Dispoziţii generale

Prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, denumit în continuare ADR, precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, denumite în continuare organisme.

Poate fi desemnat organism orice persoană juridică cu sediul în România, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice privind evaluarea conformităţii şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.

Suprastructurile specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase menţionate la pct. 1 sunt:

suprastructuri tip cisternă: cisterne fixe, cisterne mobile, cisterne demontabile, containere-cisterna;
suprastructuri tip Ex pentru transportul mărfurilor periculoase explozive;
suprastructuri tip vrac;
suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, pentru transportul ambalajelor în colete.

Documente solicitate organismelor

Cererea de desemnare se completează de către organism şi se transmite Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia politici industriale, denumit în continuare MECMA–DPI. Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
certificatul de acreditare conform referenţialului de acreditare pentru organisme de evaluare a conformităţii sau de inspecţie, după caz, emis de organismul naţional de acreditare prevăzut la pct. 14.2, în copie;
asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;
prezentarea activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi abilităţile acestuia în domeniu, precum şi organigrama organismului;
lista personalului implicat în activitatea de emitere a certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi de inspecţie a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi documente din care să rezulte experienţa şi expertiza personalului;
procedurile elaborate privind emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi efectuarea inspecţiilor pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, pe care le aplică.

Se precizează cerinţele ADR şi ale normelor conexe în baza cărora se execută procedurile, astfel:

– tipurile de inspecţii;
– operaţiile ce urmează să se efectueze în cadrul fiecărui tip de inspecţie;
– capitolele, subcapitolele, alineatele (conform ADR) şi punctele, subpunctele şi alineatele (conform normelor conexe);

raportul întocmit de către organismul naţional de acreditare referitor la procedura privind evaluarea în vederea emiterii certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi procedura de inspecţie documentată şi aplicată de către solicitant şi la sistemul de management al calităţii, având în vedere cerinţele din legislaţia relevantă pentru care se solicită desemnarea;
contractul de subcontractare încheiat pentru subcontractarea unor activităţi în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;
modalitatea de atestare a unităţilor ce execută lucrări pentru inspecţiile tehnice (probe, teste, reglaje, remedieri, reparaţii), din care să rezulte că au personal specializat şi dotări pentru realizarea activităţilor respective;
o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia MECMA–DPI, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa.

SURSĂ: infolegal.ro

Ce firme sunt obligate să își schimbe denumirea din februarie?

Anumite societăți comerciale sunt obligate să își schimbe denumirea începând dorcin luna februarie, după ce noul Cod de procedură civilă va intra în vigoare. Firmele au la dispoziție doi ani pentru a opera aceste modificări în actele lor constitutive. Recent, Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat lista completă a societăților care au această obligație.

Legea de punere în aplicare a Codului de procedura civila (Legea nr. 79/2012) obligă societățile înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma „societate comercială” să înlocuiască această sintagmă cu termenul „societate”.

Această prevedere intră în vigoare la 1 februarie 2013, iar firmele au termen până la 1 februarie 2015 să o pună în practică prin modificarea actului constitutiv.

Atentie! Potrivit unei informări a ONRC de la mijocul lunii septembrie, solicitată de AvocatNet.ro la inceputul lunii septembrie, prevederea se aplică doar societăților care au în denumire sintagma „societate comercială”, și nu tuturor societăților care au forma juridică SC – societate comercială.

Extras dintr-o explicație oferită de ONRC la solicitarea AvocatNet.ro

„Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în registrul comerțului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societății este scutită de taxa de înregistrare”, se mai precizează la art. 79 din Legea nr. 76/2012.Practic, Registrul Comerțului va opera în baza unei cereri în registrul comerțului computerizat această modificare, fără să solicite bani, însă redactarea actelor cu noua denumire este o sarcina care trebuie rezolvata de către societatea în cauza.”E de notat faptul ca Registrul Comerțului nu va percepe taxe pentru aceste modificări, însa a nu se înțelege că va fi gratis. Nu cred ca vreun avocat va rescrie actul constitutiv și îl va atesta fără să perceapă vreun onorariu”, declara acum câteva luni, pentru AvocatNet.ro, Valentina Saygo, expert contabil și managing partner la Advise Expert Accounting.

SURSA: avocatnet.ro