DEBITORII ÎȘI POT DESCHIDE INSOLVENȚA ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Prin Hotărârea nr. 707 din 30.04.2020 (Hotărârea CSM nr. 707), Consiliul Superior al Magistraturii a completat lista cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, listă cuprinsă inițial în Hotărârea nr. 417/24.03.2020. Din perspectiva procedurii insolvenței, urmează să fie judecate cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței. De asemenea, se vor judeca suspendările măsurilor contestate ale administratorului judiciar, sau alte cereri pentru care nu se impune citarea părților.

Încă de la debutul stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și a restrângerii activității judiciare pe care aceasta a adus-o cu sine, am subliniat un paradox important în materia insolvenței: administratorii societăților aflate în stare de insolvență aveau în continuare obligația de a cere deschiderea procedurii, însă judecarea acestor cereri era suspendată și deci demersul în sine era inutil (exceptând, desigur, punerea administratorilor statutari la adăpost de consecințele nerespectării termenului instituit de art. 66 din Legea nr. 85/2014). Mai mult decât atât opțiunea de a priva participanții la circuitul comercial de protecția pe care deschiderea procedurii insolvenței o poate oferi apărea ca cel puțin bizară în contextul economic actual.

Deși cu o întârziere de mai bine de o lună, CSM a abordat în sfârșit această problemă prin Hotărârea nr. 707/30.04.2020 și a adăugat listei cauzelor ce se judecă pe durata stării de insolvență două categorii de cereri din materia insolvenței, respectiv:

– cererile de deschidere a procedurii insolvenței întemeiate pe prevederile art. 66 alin. (10) din Legea 85/2014 – cererile de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorilor și

– cererile de suspendare a măsurilor contestate ale administratorului judiciar/ lichidatorului prevăzute de art. 59 alin (7) din Legea nr. 85/2014 – cererile de suspendare a măsurile adoptate de administrator/lichidator și cuprinse în raportul de activitate.

La acestea se adaugă cererile de suspendare a executărilor întemeiate pe prevederile art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014 (cereri ce erau deja prevăzute în Hotărârea CSM nr. 417/24.03.2020), numărul cauzelor specifice procedurii insolvenței care se judecă în perioada COVID-19 ajungând la trei.

În acest context, există câteva aspecte importante pe care atât creditorii, cât și debitorii trebuie să le aibă în vedere.

1. Tribunalele vor judeca cererile debitorilor de deschidere a procedurii

În mod evident, prima consecință a Hotărârii CSM nr. 707 este aceea că cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței vor fi judecate. Astfel de cereri se soluționează în termen de 10 zile de la înregistrare, în camera de consiliu, fără citarea părților. Prin urmare, toate cererile debitorilor înregistrate până acum în perioada de urgență vor trebui soluționate până la 11.05.2020. De asemenea, vor fi judecate cu celeritate toate cererile debitorilor care vor fi formulate de aici înainte.

Este de subliniat și faptul că, potrivit art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare și măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor împotriva debitorului. Așadar, deschiderea procedurii insolvenței ar putea reprezenta un remediu pentru acei debitori asaltați cu proceduri de executare silită, pentru a încerca să se redreseze financiar.

 2. Creditorii pot avea interes să formuleze și ei cereri de deschidere a procedurii debitorilor

Prevederile Hotărârii CSM nr. 707 sunt clare în sensul că numai cererile debitorilor vor fi soluționate de instanțe, nu și cererile creditorilor. Cu toate acestea, creditorii pot avea interes să formuleze și ei cereri, pentru a propune administratorul judiciar.

Cererile creditorilor pot fi formulate chiar dacă debitorul nu a formulat-o încă pe a sa. În astfel de cazuri, potrivit art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, dacă debitorul formulează o cerere ulterior, se va judeca cererea debitorului, însă cererea anterioară a creditorului are prevalență în ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar (art. 45 alin. (1) lit. d). Așadar, chiar dacă cererile creditorilor de deschidere a procedurii insolvenței sunt încă afectate de suspendare, prin formularea unei astfel de cereri se poate asigura numirea practicianului în insolvență pentru situația în care debitorul va formula în perioada imediat următoare o cerere proprie (cerere care, în baza Hotărârii CSM nr. 707, va fi judecată).

3. Opozițiile creditorilor sau apelurile părților interesate la deschiderea procedurii nu se vor judeca pe perioada stării de urgență

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot formula opoziție la încheierea de deschidere a procedurii insolvenței în termen de 10 zile de la primirea notificării prin care sunt informați despre deschidere. De asemenea, părțile interesate care nu sunt creditori (de exemplu acționarii), pot formula apel împotriva aceleiași încheieri (potrivit art. 46 alin. 1). Creditorii nu pot formula apel împotriva încheierii de deschidere, astfel de cereri fiind inadmisibile (a se vedea în acest sens, între altele, Decizia nr. 518 din 01.10.2019 a Curții de Apel Cluj).

4. Creditorii nu pot suspenda încheierile de deschidere a procedurii la cererea debitorului

În plus față de imposibilitatea creditorilor de a ataca eficient încheierile de deschidere a procedurii, ei nu pot nici suspenda astfel de încheieri. Această imposibilitate nu este cauzată însă numai de starea de urgență, deși este adevărat că cererile de suspendare nu s-ar putea judeca în această perioadă (se judecă cu citarea părților și nu sunt menționate ca proceduri de urgență deosebită).

5. Termenele de decădere și de prescripție aferente procedurii insolvenței rămân suspendate

Chiar dacă cererile debitorilor de deschidere a procedurii insolvenței se vor judeca, iar noi proceduri de insolvență vor putea fi deschise, termenele procedurale precum depunerea declarațiilor de creanță sau formularea de contestații rămân în continuare suspendate. Desigur, face excepție termenul de 30 de zile pentru formularea cererii de deschidere a procedurii, prevăzut de art. 66 alin. (1) din Legea insolvenței.

Sursa: https://www.juridice.ro/681648/debitorii-isi-pot-deschide-insolventa-in-perioada-starii-de-urgenta-creditorii-nu-au-mijloace-eficiente-de-atac-sau-suspendare.html

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: