CÂND NU SE APLICĂ REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”) are o aplicabilitate foarte largă, ceea ce este pe deplin explicabil prin importanța pe care legiuitorul european o acordă protejării drepturilor fundamentale ale omului.

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal, fiind un drept fundamental al omului, prevăzut de art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, stabilirea domeniului de aplicare material, realizată prin art. 2 din Regulament a fost făcută în așa fel încât sa fie foarte cuprinzătoare.

protectia-datelor-personale

Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

Din punct de vedere material, Regulamentul nu se aplică următoarelor prelucrări de date cu caracter personal:

  • Prelucrările de date cu caracter personal realizate în cadrul unei activități care nu intră sub incidența dreptului Uniunii. În analiza activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii trebuie avut în vedere și considerentul (16) din preambulul Regulamentului, unde se precizează că activitățile privind securitatea națională nu intră sub incidența dreptului Uniunii.
  • Prelucrările de date cu caracter personal realizate de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră sub incidența capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE. Reglementările la care se referă Regulamentul vizează politica de securitate și apărare comună a statelor membre ale Uniunii Europene.
  • Prelucrările de date cu caracter personal realizate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice. Activitățile exclusiv personale sunt activitățile fără conotație de afaceri, la fel și cele exclusiv domestice. Potrivit considerentului (18) din preambulul Regulamentului, activitățile personale sau domestice ar putea include corespondența și repertoriul de adrese sau activitățile din cadrul rețelelor sociale și activitățile online desfășurate în contextul respectivelor activități. Însă, Regulamentul se va aplica operatorilor sau persoanelor împuternicite de operatori care furnizează mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru astfel de activități personale sau domestice.
  • Prelucrările de date cu caracter personal realizate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.
  1. Din punct de vedere teritorial, Regulamentul nu se aplică în cazul în care nici operatorul, nici eventualul său împuternicit, nici persoanele vizate și nici măcar comportamentul persoanelor vizate nu se manifestă în Uniunea Europeană, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. În toate celelalte cazuri Regulamentul este aplicabil, indiferent de legea națională a persoanei fizice. Practic, Regulamentul are în vedere activitățile de prelucrare atât legate de oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată cât și monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

Sursa: https://www.juridice.ro/570300/situatii-in-care-nu-se-aplica-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal.html

Tag-uri:, ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: