Arhive pe etichete: sume

Ordonanţa privind Contractul de finanţare a magistralei 5 metrou, Drumul Taberei-Pantelimon, aprobată de Senat

Plenul Senatului a adoptat, în şedinţa de luni, proiectul ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 pentru aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, aferent proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumumetroul Taberei-Universitate.

Proiectul de lege, aprobat cu majoritate de voturi de plenul Senatului, are ca obiectiv includerea cheltuielilor neeligibile, respectiv taxe, impozite şi alte costuri, aferente Proiectului de modernizare a metroului, percepute pe teritoriul României, în bugetul anual al Metrorex, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Potrivit textului proiectului, sursele de finanţare ale Proiectului de modernizare a metroului au fost prevăzute astfel – 395.000.000 euro din împrumutul BEI şi 488.000.000 euro din bugetul de stat.

‘Motivul emiterii actului normativ constă în necesitatea reglementării plăţii cheltuielilor neeligibile. Potrivit practicii finanţatorului, costul proiectului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv 883.000.000 euro, reprezintă valoarea netă a proiectului. Prin urmare, taxele, impozitele şi alte costuri percepute pe teritoriul României se adaugă la costul net şi se vor asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul anual al SC Metrorex SA, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pe toată durata de implementare a Proiectului, cu încadrarea în limitele alocate anual de la bugetul de stat’, arată documentul citat.

Proiectul de lege are un caracter ordinar şi a fost dezbătut de Senat în calitate de Cameră decizională.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: agerpres

O.U.G. privind intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 68 din data de 31 ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.ncpc

Ordonanţa de urgenţă amână intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă până la data de 15 februarie 2013.
În expunerea de motive se arată că această amânare se impune pentru ca Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă să intre în vigoare concomitent cu dispoziţiile noului Cod de procedură civilă

Alte prevederi ale ordonanţei de urgenţă:

Se introduce în cuprinsul Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, prevederea că hotărârea prin care instanţa constată existenţa clauzelor abuzive în contract  şi aplică amenda contravenţională este supusă numai apelului. Această prevedere se aplică în procesele începute în perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

Se abrogă prevederile art. 1 pct. 11 şi art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă, a căror neconstituţionalitate a fost constatată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 967/2012.
(Art. 1 pct. 11: Judecătoriile judecă în primă şi ultimă instanţă, procesele şi cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv)
(Art. 299 alin. 11: Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 1 pct. 11)

Se abrogă şi din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (NCPC) dispoziţiile care stabileau că judecătoriile judecă în primă şi ultimă instanţa, cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv.

Ordonanţa de urgenţă aduce şi modificări Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, stabilind că dispoziţiile referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată ca urmare a neparticipării la şedinţa de informare se vor aplica numai proceselor începute după data de 1 august 2013.

Ordonanţa stabileşte  următoarele termene pentru intrarea în vigoare a:
– şedinţelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă;
– şedinţelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedură Penală.

SURSĂ: juridice.ro