Arhive pe etichete: informare

Cât costă ședința de informare despre mediere?

Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din legea medierii, mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.mediere 1

Conform alineatului (3) al aceluiaşi articol, pentru şedinţa de informare, mediatorul nu poate pretinde onorariu.
Din coroborarea celor două texte, rezultă că şedinţa de informare nu este pe deplin gratuită, întrucât, deşi nu se plăteşte un onorariu, partea este obligată să ramburseze cheltuielile ocazionate de notificarea celeilalte părţi în temeiul art. 43 din lege .
Soluţia este rezonabilă, întrucât nu se poate pretinde mediatorului să avanseze aceste cheltuieli fără a le putea recupera.
Poate că o soluţie mai bună ar fi fost aceea potrivit căreia aceste costuri să fie acoperite dintr-un fond special, din bugetul Ministerului Justiţiei.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSĂ: euroavocatura.ro

Modificări la Regulamentul CSM, privind informarea publică

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 894 din data de 28 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1132/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superiorcsm al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

În cadrul actului normativ sunt făcute modificări referitoare la atribuţiile Biroului de informare publica şi relaţii cu mass-media al CSM. Astfel, noile reglementări prevăd faptul că acesta are obligaţia de a realiza informarea publicului asupra activităţii Consiliului, de a publica şi actualiza pe site aceste informaţii, inclusiv prin menţionarea soluţiilor instanţelor judecătoreşti referitoare la actele Consiliului şi de a răspunde presei în numele instituţiei, prin intermediul purtătorului de cuvânt.

Totodată sunt aduse completări și cu privire la activitatea purtătorului de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, care va asigura completarea comunicatelor de presă privind soluțiile instanțelor judecătorești referitoare la actele Consiliului.

SURSA: legestart.ro