Arhive pe etichete: impozit

ANAF: Modificări privind depunerea deconturilor de TVA

Persoanele impozabile (cu perioada fiscală luna), care nu depun niciun decont de taxă pentru şase luni consecutive, şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul), care nu depun niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutivedecont tva, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de către organul fiscal competent, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Noile reguli se aplică începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012.

De asemenea, persoanele impozabile care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au evidenţiat operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

Anterior acestor modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au depus niciun decont de taxă sau care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic sau pentru două trimestre consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au evidenţiat operaţiuni efectuate în aceste perioade.

Astfel, potrivit vechilor reglementări, organele fiscale verificau îndeplinirea condiţiilor de două ori pe an, respectiv după expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea decont trimestrial din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic. În noile condiţii legislative, organele fiscale urmează să verifice lunar îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscală luna, respectiv trimestrial îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscală trimestrul.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, a fost necesară adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale, fapt pentru care a fost elaborat respectivul un proiect de act normativ pentru modificarea Ordinului iniţial.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal privind sistemul TVA la încasare, ANAF consideră necesară completarea formularelor de decizii de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, cu precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv radierea din acest registru.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: agerpres

Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice

Prin OG nr. 5/2013 s-a introdus impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, OG nr. 6/2013 a introdus impozitul pe veniturile din activitățile din exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, OG nr. 7/2013 a introdus impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale și, îmonopol energien sfârșit, prin OG nr. 8/2013 s-a introdus impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Astfel, în cazul primei ordonanțe, impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost facturate serviciile de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale.Acesta va trebui plătit de operatorii economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale, licențiați de ANRDE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei și Comerțului sau cu autorități locale şi de operatorii de transport de energie electrică și gaze naturale licențiați de ANRDE.

În cazul OG nr. 6/2013 impozitul de 0,5% se aplică veniturilor obținute din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale și care sunt luate în considerare în stabilirea cifrei de afaceri.

Totodată, OG nr. 7/2013 stabileşte un impozit de 60% aplicat asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Acesta va fi plătit de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară atât activități de vânzare a gazelor naturale din România, cât și activități de extracție.

De asemenea, aspectele interesante în OG 8/2013 sunt următoarele: fermierii care dețin peste un anumit număr de animale și peste o anumită suprafată de teren cultivată  vor trebui să plătească impozit la stat în funcție de o normă de venit, stabilită de Ministerul Finanţelor pentru fiecare categorie în parte; urmatorul aspect se refera la cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de 3% si care se aplică asupra bazei de impozitare. Totodată, s-a abrogat condiția referitoare la numărul de angajați.

Însă, Deloitte Tax printr-un comunicat de presă afirmă că statul român riscă să reintre în atenția Comisiei Europene, în urma taxelor suplimentare noi care vizează produse cum ar fi energia electrică, gazul natural sau cărbunele, iar neconformitatea acestora se poate observa ușor prin bunurile accizabile deoarece, pentru acestea, principiile și regulile generale de taxare au fost stabilite la nivelul UE.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: juridice.ro

Stabilirea impozitului forfetar

Potrivit reprezentanţilor întreprinzătorilor mici şi mijlocii, amplasarea afacerii, vadul comercial şi indicele de sezonalitate vor fi câteva dintre criteriile analizate pentru stabilirea impozitului forfetar.impozit forfetar

“Consiliul pentru IMM-uri s-a întâlnit luni, 14 ianuarie, cu ministrul Maria Grapini, care ne-a prezentat că la introducerea impozitului forfetar se vor avea în vedere cinci elemente.

Unul dintre acesta este că se va introduce selectiv doar în anumite domenii, în special în servicii, unde există un grad redus de fiscalizare. Se are în vedere să se elimine situaţiile în care un hotel important din Bucureşti, cu un grad de ocupare de 80%, nu plăteşte impozit că nu declară profit.

Deci se va aplica mai ales unităţilor de turism, de cazare, unităţi de încălţăminte etc”, a declarat într-o conferinţă de presă Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

De asemenea, impozitul se va stabili pe baza unor criterii precum amplasarea, vadul comercial, indicele de sezonalitate şi capacitatea de a face afaceri.

SURSĂ: realitatea.net