Arhive pe etichete: asigurari

De-acum vor putea fi contractate două credite prin programul Prima Casă!

Programul Prima Casă a fost modificat, din nou, astfel încât beneficiarii să-și poată schimba locuința avariată sau să-și achiziționeze alta printr-un nou credit, se arată într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Totuși, aceste facilități vor fi posibile doar în anumite condiții.
Programul „Prima Casă” a suferit, în ultimele 2 luni ale anului 2012, câteva modificări sprima casaubstanțiale, prima dintre ele fiind la începutul lunii noiembrie, când în normele de creditare au fost introduse unele prevederi care dau băncilor posibilitatea de a completa ofertele de creditare atât în euro, cât și în moneda națională. Ulterior, Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică 2 proiecte de acte normative, ambele dintre ele fiind aprobate de Guvern şi publicate recent în Monitorul Oficial. Este vorba despre Hotărârea de Guvern nr. 1286/2012 prin care plafonul de garanţii pentru 2013 a fost suplimentat cu 200 milioane de euro.
Cel de-al doilea act normativ este Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012 şi intrată deja în vigoare. Documentul aduce o serie de facilităţi beneficiarilor, fiind bazat, conform notei de fundamentare, pe o evaluare preliminară a impactului asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Beneficiarul îşi va putea schimba locuinţa. În ce condiţii?

Practic, conform noilor prevederi, locuinţa achiziţionată printr-un credit Prima Casă poate fi schimbată dacă este improprie cerinţelor de locuit şi dacă Ministerul Finanţelor şi finanţatorul îşi dau acordul. Pentru a putea fi schimbată, locuinţa trebuie să îndeplinească anumite condiţii, cea mai importantă fiind că trebuie să fie improprie cerinţelor de locuit, cauzele acceptate fiind următoarele: problemele ascunse şi daunele asupra imobilului, ca urmare a unui risc asigurat.
Important! Poliţa de asigurare a locuinţei acoperă daunele provocate de incendii, cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. De asemenea, poliţa acoperă şi daunele indirecte provocate locuinţelor de aceste fenomene naturale.
Schimbarea locuinţei este condiţionată şi de preţ. Mai exact, conform reglementărilor publicate recent, valoarea noii locuinţe dobândite de beneficiar trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat iniţial.
Mai mult chiar, noile prevederi nu creează cadrul legal doar pentru schimbarea locuinţei, ci şi pentru contractarea unui alt credit Prima Casă. Astfel, în cazul în care locuinţă a suferit daune (cauzate de incendii, cutremure, inundaţii sau alunecări de teren, n.red.) atât de mari încât să nu mai poată fi utilizată, beneficiarul poate achiziţiona o nouă locuinţă în cadrul programului.
Şi de această dată trebuie îndeplinite câteva condiţii. Astfel, beneficiarul poate contracta un nou credit Prima Casă doar dacă locuinţa afectată „prezintă” daune evaluate la o valoare de cel puţin 50 % din valoarea creditului acordat iniţial.
În plus, creditul contractat iniţial în cadrul programului trebuie stins. În acest sens, Ministerul Finanţelor şi finanţatorul, în calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despăgubire provenite din poliţa de asigurare a imobilului avariat, îşi pot exprima acordul cu privire la utilizarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului.

Lucrările de intervenţie sau extindere a locuinţei, permise

Având în vedere necesitatea protejării imobilului, precum şi a faptului că, pe parcursul derulării programului, au apărut situaţii în care beneficiarii au vrut să execute lucrări de intervenţie sau extindere a locuinţei achiziţionate, noile prevederi cuprinse în OUG nr. 94/2012 stabilesc că aceste lucrări vor fi posibile, însă doar cu acordul finanţatorului şi al Finanţelor.
Astfel, conform actului normativ publicat recent, se pot executa dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, precum şi alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se vor înscrie în Cartea Funciară. Mai mult, în documentul citat se arată că „beneficiarii au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în Cartea Funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor”.
Concret, beneficiarul trebuie să aibă în vedere că toate îmbunătăţirile aduse locuinţei vor fi înscrise în Cartea Funciară, astfel că ipoteca se va extinde şi asupra lor.

SURSĂ: avocatnet.ro

Noile limite de despăgubire în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 840 din data de 13 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011.accident4

Cele mai importante modificări se refera la:

Se introduce mențiunea ca pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România, asigurătorii RCA au obligația să solicite dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar.
Asigurătorii RCA au obligația să solicite toate informațiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, și să verifice corectitudinea informațiilor privind datele de identificare și cele tehnice ale vehiculului, precum și ale proprietarului sau utilizatorului acestuia.

Se abrogă dispozițiile referitoare la sistemul de corectare a primei de asigurare de bază, care permitea până în prezent acordarea unor reduceri cumulate sau succesive până la un nivel de maximum 25%.

Noile limite de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:
– pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României;
– pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.

Actul normativ mai stabilește că limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum.

SURSA: juridice.ro