Arhive pe etichete: accident

Noul Cod Rutier – ce se schimbă?

cod rutierPrincipalele modificări aduse de Noul Cod Rutier

 • Mopedul este considerat autovehicul şi este impusă regula obţinerii permisului de conducere pentru această categorie de autovehicule;
 • Examenul medical, ce trebuie efectuat de orice șofer la momentul preschimbării permisului;
 • Valabilitatea permiselor de conducere este redusă pentru profesionişti la 5 ani;
 • Vârstele minime pentru obţinerea permisului de conducere în funcţie de categorie este de 16, 18, 20, 21 şi 24 ani;
 • Sunt desfiinţate subcategoriile de vehicule şi se echivalează cu categoriile (ca noutate categoria AM – mopede)
 • permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
 • obligativitatea conducătorilor de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale de a se prezenta la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare;
 • Persoanele  cu domiciliul sau reşedinţa în România sau care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze;
 • În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori a schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere;
 • Eliberarea unui nou permis de conducere în cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numelui titularului precum şi în cazul expirării perioadei de valabilitate se realizează fără susţinerea unui nou examen.

Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule

În cazul permiselor suspendate conducătorii auto vizați de această măsură trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

 • când permisul de conducere i-a fost reținut pentru consum de băuturi alcoolice, sau pentru nerespectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie  a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 • când fapta a fost urmărită ca infracțiune prevazută de prezenta ordonanță de urgență, iar instanța de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul Penal;
 • când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a  exercitării dreptului de a conduce.

De asemenea, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule ori tramvaie se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație.

Avocat Cristian Ioan

Noile limite de despăgubire în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 840 din data de 13 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011.accident4

Cele mai importante modificări se refera la:

Se introduce mențiunea ca pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România, asigurătorii RCA au obligația să solicite dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar.
Asigurătorii RCA au obligația să solicite toate informațiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, și să verifice corectitudinea informațiilor privind datele de identificare și cele tehnice ale vehiculului, precum și ale proprietarului sau utilizatorului acestuia.

Se abrogă dispozițiile referitoare la sistemul de corectare a primei de asigurare de bază, care permitea până în prezent acordarea unor reduceri cumulate sau succesive până la un nivel de maximum 25%.

Noile limite de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt:
– pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României;
– pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.

Actul normativ mai stabilește că limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum.

SURSA: juridice.ro