Arhive pe etichete: pensii publice

Preşedintele a promulgat ordonanţa privind creşterea pensiilor!

Preşedintele Traian Băsescu a semnat ieri, 12 februarie 2013, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conform unui comunicat de presă publicat pe pagina de internet a Preşedinţiei. Prin această ordonanţă se stabileşte valoarea punctului de pensie pentru anul 2013 la 762,1 lpunct de pensieei.

Varianta de proiect a actului normativ (PL5/2013) a fost adoptată de Camera Deputaţilor în cadrul şedinţei susţinute în data de 29 ianuarie 2013, cu 307 voturi „pentru”, 2 „împotriva” şi 4 abţineri, ulterior devenind Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013.

Actul legislativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 53/2013, prevede modificarea modalităţii de calcul a valorii punctului de pensie, precum şi valoarea acestuia în anul 2013, respectiv 762,1 lei.

* Ce modificări prevede ordonanţa de urgenţă?

Potrivit noilor reglementări, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În forma actuală a legii, referirea se face la „rata inflaţiei”, nu la „rata medie anuală a inflaţiei”, aşa cum era precizat anterior.

Totodată, este inclusă o nouă prevedere, conform căreia, începând cu anul 2013, indicatorii menţionaţi anterior, utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În cazul în care unul dintre indicatori are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. Dacă ambii indicatori au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Ordonanţa de urgenţă prevede modificări şi la nivelul articolului 170 din Legea pensiilor publice. Astfel, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.

Totodată, începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

De reţinut faptul că indicele de corecție se aplică o singură dată, la deschiderea inițială a drepturilor de pensie.

Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

Anul acesta, valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei, iar indicele de corecţie este de 1,06. Acest indice de corecţie se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, şi anume asupra  punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna ianuarie 2013, când a intrat în vigoare ordonanţa de urgenţă a Guvernului.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: legestart.ro

Proiect legislativ pentru modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.pensii

În nota de fundamentare a proiectului, legiuitorul precizează că nu este drept ca, pentru fracţiuni de an lucrate, să se împartă punctajul obţinut la 12 luni, în loc de numărul de luni muncite efectiv. În acest sens, legiuitorul a propus modificarea articolului nr. 96, alineatul 1 din legea nr. 263/2010.

„Scopul legii îl constituie asigurarea dreptului salariatului de a fi informat dacă angajatorul îi achită lunar obligaţiile pentru viitoarea pensie”, se mai arată în nota de fundamentare.

Potrivit proiectului de act normativ, articolul 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va specifica faptul că punctajul anual al asiguratului se va determina prin împărţirea sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv la numărul lunilor lucrate şi pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale. De asemenea, pentru fracţiunile de lună lucrate se va lua în calcul luna întreagă.

În proiectul de lege se mai precizează că stagiul complet de cotizare este de 33 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi.

Termenul până la care se pot trimite opinii privind proiectul de act normativ este 12 ianuarie 2013.

SURSA: legestart.ro