Arhive pe etichete: legislatie

Legea antifumat!

Continuă lectura

Reclame

Schimbarea legislației în domeniul balnear

Ministrul delegat pentru IMM şi Turism, Maria Grapini, vrea să schimbe legislaţia în domeniul turismului balnear şi să protejeze astfel resursele naturale, pe care le consideră elemente de unicitate ale României.balnear

„Încă înainte de a şti că turismul intră în portofoliul meu, ca simplu cetăţean sufeream că în România turismul balnear a fost abandonat. Chiar cred că turismul balnear trebuie să fie o prioritate. Doresc să pun în evidenţă şi să prioritizez unele proiecte. Marţi mă întâlnesc cu ministrul Sănătăţii pentru a stabili ce putem să facem pentru turismul balnear”, a spus Grapini vineri la un seminar.

Ea a afirmat că a revăzut toată legislaţia din domeniu împreună cu ministrul Sănătăţii şi că este necesară schimbarea câtorva legi şi ordonanţe.

„De exemplu, nu există o reglementare corectă, o delimitare a unui perimetru în jurul izvorului, pentru a nu fi afectată calitatea. Concomitent cu continuarea proiectelor, cu strategia pe turism balnear, noi trebuie să avem şi o aşezare a legislaţiei, pentru că avem un amestec de ordonanţe, legi şi hotărâri care până la urmă unele sunt contradictorii, altele nu reglementează suficient”, a mai spus ministrul delegat.

Grapini a afirmat că a stabilit deja de săptămâna viitoare întâlniri pentru a vedea dacă se pot modifica actele legislative.

„Am bătut toată România şi sufăr când văd ce se întâmplă la unele dintre staţiuni, aşa cum este Herculane, unde eu mergeam frecvent înainte se 1989, şi văd ce a ajuns acum. Trebuie să vedem cum a fost în trecut, de ce a ajuns aşa şi cum putem corecta. Eu spun fără nicio reţinere că există nişte dificultăţi pentru că anumite locuri au fost privatizate şi să vedem cum putem să facem ca să respectăm şi dreptul de proprietate, dar să şi valorificăm acele locuri. Este anormal ca o ţară, când are anumite lucruri specifice şi unice, să nu focusese proiectele spre ele”, a mai spus minisrul pentru IMM şi Turism.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: mediafax

Informarea cu privire la mediere în cauzele de divorț

În cauzele de divorţ, soţul invitat la mediere nu va mai putea refuza invitaţia deoarece riscă să-i fie respinsă cererea de divorţ, fie că este depusă ca acţiune principală, fie reconvenţională.
mediere divort
Efectele informării în cauzele de divorţ

Potrivit recentelor modificări legislative, soţii sunt obligaţi să participe, în prealabil, la o şedinţă de informare cu privire la mediere. Dacă unul din soţi nu participă la informare sau refuză invitaţia din partea celuilalt soţ, va fi sancţionat prin respingerea cererii sale ca inadmisibilă.

Potrivit OUG 90/2012, în procesele de divorţ ce au fost declanşate după 21 decembrie 2012 părţile vor fi obligate să facă dovada participării la şedinţa de informare cu privire la mediere, dacă au termen începând cu 1 februarie 2013 (ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera Parlamentului competenţa să fie sesizată,  dovada participării la şedinţa de informare trebuie depusă în toate dosarele declanşate după data de 21 decembrie 2012 – data publicării în Monitorul Oficial:  M.Of. nr. 878/21 dec. 2012).

De regulă, dovada participării la informare se face prin depunerea ei la dosar, odată cu acţiunea sau până la primul termen stabilit de instanţă. În caz contrar, instanţa va aplica sancţiunile impuse de lege: inadmisibilitatea acţiunii pentru reclamant şi amendă pentru pârât. Dacă informarea nu se realizează până la acest prim termen, instanţa va stabili un nou termen în care părţile să poată participa la şedinţa de informare.

În cauzele de divorţ, cunoscut fiind faptul că şi pârâtul poate depune o cerere reconvenţională, va avea aceeaşi obligaţie de informare cu privire la mediere pentru a nu risca respingerea cererii ca inadmisibilă. Dacă soţul pârât va face dovada informării, cererea lui (reconvenţională) nu va fi respinsă şi, ca atare, chiar dacă acţiunea soţului reclamant va fi respinsă ca inadmisibilă, procesul va putea continua însă fără să se ţină cont de acţiunea soţului care a declanşat divorţul. În ipoteza în care nici pârâtul nu va putea face dovada informării până la termenul stabilit de instanţă, atunci şi cererea acestuia va fi respinsă ca inadmisibilă, iar divorţul nu va putea fi soluţionat.

Prin urmare, în cazurile de divorţ, ambii soţi trebuie să participe, în mod obligatoriu, la şedinţa de informare, cu excepţia situaţiilor în care soţul pârât se apără numai prin întâmpinare (cazuri mult mai rar întâlnite în practică).

În ceea ce priveşte dovada informării, dată fiind procedura specială de divorţ, documentul ce va fi eliberat de mediator în urma participării soţilor la şedinţa de informare este certificatul de informare, dacă ambii soţi vor fi informaţi. Important de subliniat este faptul că soţii nu sunt obligaţi să participe împreună la şedinţa de informare însă este de preferat să aleagă acelaşi mediator, pentru a economisi timp şi pentru a nu întâmpina dificultăţi la eliberarea certificatului de informare. De regulă, potrivit practicii, unul din soţi ia iniţiativa declanşării acţiunii de divorţ. Aşa cum a fost prezentat mai sus, acesta va trebui ca, odată cu cererea de divorţ, să depună şi dovada participării la şedinţa de informare. Pentru a nu da prilej instanţei de amânare a dosarului, stabilind un termen suplimentar pentru şedinţa de informare, soţul reclamant va putea solicita mediatorului să transmită Invitaţia celuilalt soţ. Dacă soţul invitat refuză ori nu răspunde invitaţiei sau nu se prezintă la data stabilită de comun acord cu mediatorul, se va elibera un proces-verbal prin care mediatorul va informa instanţa cu privire la demersurile făcute de soţul reclamant. Într-o astfel de ipoteză, instanţa va respinge cererea reconvenţională introdusă de soţul pârât ca inadmisibilă, fără a mai stabili alt termen şi a da posibilitatea acestuia de a se informa.

În procesele de divorţ, pe lângă desfacerea căsătoriei, sunt supuse soluţionării instanţei şi cererile accesorii precum:
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Poptrivit legii, dacă soluţionarea acestora se va face pe cale separată, va fi necesară participarea la o şedinţă de informare distinctă, pentru fiecare dosar în parte. Cu alte cuvinte, în fiecare din aceste dosare, dacă au fost introduse pe cale separată, părţile sunt obligate să participe la o şedinţă de informare ce are drept obiect litigiul declanşat, dovada participării la informare fiind distinctă de cea pentru desfacerea căsătoriei.

Diferită va fi situaţia în care părţile participă la şedinţa de informare înainte de a fi disjunsă cauza.
Spre exemplu, ulterior divorţului, dacă se va introduce o acţiune separată de partaj cu privire la bunurile comune, reclamantul, odată cu depunerea acţiunii, va trebui să depună şi documentul ce face dovada participării la şedinţa de informare. Dacă cererea de partaj a fost depusă odată cu cererea de divorţ şi dosarul a fost disjuns ulterior iar în dosarul de divorţ a fost depusă dovada informării, în acest caz nu se mai impune că părţile saparticipe la o nouă şedinţă de informare.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ordonanţele preşedinţiale care se introduc odată cu cererea de divorţ, în multe situaţii în care soţii nu sunt în relaţii de colaborare, ce au ca obiect neînţelegerile dintre părinţi referitoare la domiciliul minorilor sau exercitarea drepturilor părinteşti. Este posibil ca în termenele scurte date de instanţă, să li se ceară părinţilor să se adreseze unui mediator pentru informare, legea nefăcând nicio diferenţiere între procesele de fond şi cele urgente. Totuşi, fiind proceduri urgente şi speciale, instanţa nu va putea stabili un alt termen numai pentru parcurgerea şedinţei de informare. De asemenea, în dosarele de ordonanţă preşedinţială sancţiunea inadmisibilităţii nu va putea fi aplicată pentru neparticiparea la şedinţa de informare. În acest caz instanţa va putea sancţiona părţile cu amendă. Importante de analizat sunt cauzele de divorţ prin acordul soţilor. În aceste cauze, soţii fiind de acord cu desfacerea căsătoriei (probabil cu privire şi la cererile accesorii), am putea presupune că părţile nu mai au nevoie de procedura de mediere, ele fiind deja înţelese.

Este posibil ca aceasta să fie situaţia în multe cazuri însă participarea la o şedinţă de informare cu privire la mediere se justifică prin faptul că soţii vor analiza beneficiile medierii în cazul lor concret, beneficii importante şi greu de neglijat.

Dispoziţiile legii stabilesc obligativitatea participării la şedinţa de informare în cauzele de divorţ, fără nicio excepţie. Cu alte cuvinte, cererea de divorţ a soţilor va trebui însoţită de dovada participării la şedinţa de informare, pentru a nu risca respingerea cererii ca inadmisibilă.

În practca, acestea vor fi probabil puţinele situaţii în care părţile se prezintă împreună la şedinţa de informare cu privire la mediere.

SURSĂ: juridice.ro