Arhive pe etichete: clauza constiinta

Clauza de conştiinţă în cadrul contractului de muncă

Clauza de conştiinţă permite salariatului să refuze executarea unui ordin legal de serviciu, în temeiul diverselor opţiuni determinate de conştiinţa constiintasa, aduse la cunoştinţa angajatorului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă şi acceptate de angajator în mod conştient şi liber.

Raţiunile care stau la baza introducerii acestei clauze pot fi de natură religioasă, morală, politică, ştiinţifică, de politeţe etc.

Temeiul introducerii acestei clauze rezidă în legislaţia muncii şi în normele constituţionale, care prin art. 29 garantează libertatea conştiinţei.

Consecinţele prevederii unei clauze de conştiinţa în cadrul unui contract individual de muncă au repercusiuni în planul răspunderii disciplinare a salariatului, în sensul că acesta va putea refuza executarea unui ordin legal de serviciu, fără a suferi consecinţe disciplinare.

Din acest punct de vedere, clauză de conştiinţă este asimilată cu o cauză contractuală de neraspundere disciplinară a salariatului.

SURSĂ: infolegal.ro