Arhive pe etichete: amenda

O.U.G. privind intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 68 din data de 31 ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.ncpc

Ordonanţa de urgenţă amână intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind noul Cod de procedură civilă până la data de 15 februarie 2013.
În expunerea de motive se arată că această amânare se impune pentru ca Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă să intre în vigoare concomitent cu dispoziţiile noului Cod de procedură civilă

Alte prevederi ale ordonanţei de urgenţă:

Se introduce în cuprinsul Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, prevederea că hotărârea prin care instanţa constată existenţa clauzelor abuzive în contract  şi aplică amenda contravenţională este supusă numai apelului. Această prevedere se aplică în procesele începute în perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

Se abrogă prevederile art. 1 pct. 11 şi art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă, a căror neconstituţionalitate a fost constatată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 967/2012.
(Art. 1 pct. 11: Judecătoriile judecă în primă şi ultimă instanţă, procesele şi cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv)
(Art. 299 alin. 11: Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 1 pct. 11)

Se abrogă şi din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (NCPC) dispoziţiile care stabileau că judecătoriile judecă în primă şi ultimă instanţa, cererile privind creanţe având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv.

Ordonanţa de urgenţă aduce şi modificări Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, stabilind că dispoziţiile referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată ca urmare a neparticipării la şedinţa de informare se vor aplica numai proceselor începute după data de 1 august 2013.

Ordonanţa stabileşte  următoarele termene pentru intrarea în vigoare a:
– şedinţelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă;
– şedinţelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedură Penală.

SURSĂ: juridice.ro

Noi modificări la Codul Fiscal

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre dezbatere un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

În prezent, în concordanţă cu prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul impozitelor şi taxe si impozitetaxelor locale se indexează o dată la trei ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.

Prin modificarea propusă în cadru proiectului legislativ, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au posibilitatea de a hotărî indexarea impozitelor şi taxelor locale odată la 3 ani, iar asupra amenzilor şi taxelor de timbru nu se pot stabili cote adiţionale.

Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se prevede aspectul potrivit căruia noul conţinut al articolul 292 se are următorul cuprins:

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale se pot indexa odată la 3 ani, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.

(2) În situaţia în care autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale hotărăsc indexarea potrivit alin. (1), atunci nivelurile indexate nu pot fi mai mici decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului, prevăzută la alin. (3), în vigoare la data la care se hotărăşte indexarea.

(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează o dată la 3 ani, de regulă până la data de 30 aprilie, nivelurile indexate ale valorilor impozabile, ale impozitelor şi taxelor locale, ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare

(4) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin.(3), se actualizează amenzile prevăzute la Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi taxele prevăzute la art.295 alin.(11) lit. c) şi d), ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare şi sunt obligatorii, asupra acestora neputându-se stabili cote adiţionale.

SURSA: legestart.ro